Hiện tại, Celesta Rise đang được thi công đẩy tiến độ. Toàn bộ phần cọc cho tất cả các tháp và khối để đã hoàn thành. Toàn bộ công tác chuẩn bị (cọc CDM, cừ larsen) phục vụ đào đất tầng hầm đã hoàn thành. Móng khối tháp dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 1 năm 2023.